dinsdag 31 januari 2012

Brandstofverbruik in theorie en praktijk

Tip: Dick. Bron: RAI. (Klik op afbeelding voor vergroting).

De officiële Europese verbruikscijfers en het werkelijke brandstofverbruik kunnen soms behoorlijk verschillen. Oorzaak is dat de Europese verbruikstest inmiddels zo’n 30 jaar oud is en niet meer voor volledig aansluit op het moderne verkeersbeeld.

De verouderde meting houdt onvoldoende rekening met het individuele rijgedrag en de moderne autotechniek, rijomstandigheden en infrastructuur. Hieronder geven wij antwoord op veel voorkomende vragen over dit onderwerp.

Klik voor een grotere afbeeldingWaarom wijkt het praktijkverbruik van auto’s af van de officiële Europese verbruikscijfers?

De officiële Europese verbruikscijfers en het werkelijke brandstofverbruik kunnen soms behoorlijk verschillen. Oorzaak is dat rijomstandigheden van een voertuig in de praktijk zwaarder zijn dan tijdens de Europese verbruikstest. Deze test is inmiddels al zo’n 30 jaar oud en sluit niet meer volledig aan op het moderne verkeersbeeld. In de 20 minuten durende Europese testrit op een rollenbank zijn bijvoorbeeld verder verlichting, airconditioning, radio, stuurbekrachtiging en navigatiesysteem uitgeschakeld en zit er maar één persoon zonder bagage in de auto. Ook is de temperatuur in de testruimte tussen de 20 en 25 graden. Dat schrijven de regels voor.

 Een afwijking tot soms wel 45% is toch eigenlijk niet acceptabel?

Het is absoluut jammer dat de Europese verbruikscijfers vaak niet goed aansluiten bij het werkelijke brandstofverbruik. De afwijking in procenten ziet er misschien indrukwekkend uit, maar belangrijker is wat het in absolute zin scheelt, dus in aantallen liters per 100 kilometer.
Een voorbeeld ter verduidelijking. Een zuinige auto blijkt niet 4 liter/100 km maar 5 liter/100 km te rijden. Dat is een afwijking van 25 procent en een meerverbruik van 1 liter per 100 kilometer. Als we dan kijken we naar een minder zuinige auto, waarmee je niet 7,5 l/100 km maar 9 l/100 km rijdt. Procentueel gezien is dat 17 procent verschil. Beter zou je zeggen. Maar nee, want aan de pomp blijkt namelijk dat het meerverbruik in liters ten opzichte van die zuinige auto hoger ligt: per 100 kilometer heeft u 1,5 liter brandstof meer verbruikt.
Conclusie: staart u zich niet blind op percentages, maar kijk ook naar werkelijke liters. Want daar gaat het uiteindelijk om voor het milieu én voor uw portemonnee.

Waarom is er dan inmiddels geen betere Europese verbruikstest beschikbaar?

Wereldwijd werken de wetgevers en de auto-industrie hard aan een nieuwe verbruikstest. Verwacht wordt dat die tussen 2013 en 2016 beschikbaar komt. Dat duurt lang, omdat het technisch complex is om een test te ontwikkelen die wél goed aansluit bij de moderne autopraktijk en alle richtlijnen die er al bestaan. Bovendien moeten alle partijen het wereldwijd eens zijn over zo’n nieuwe test en moet deze nieuwe standaard in de hele wereld worden ingevoerd.

Hoeveel invloed heeft het rijgedrag op het werkelijke brandstofverbruik?

Brandstofverbruik 02De spreekwoordelijke ‘rechtervoet’ heeft grote invloed op het brandstofverbruik. Hard optrekken en met hoge snelheden rijden leveren direct een fors toegenomen brandstofverbruik op. Daarom is ook zoveel winst te halen met de besparende rijstijl van “Het Nieuwe Rijden”. Daarmee kunt u met gemak 10 procent brandstof besparen en heeft u ook minder slijtage aan banden en remmen. Ook andere aspecten van gedrag hebben een flinke invloed. Onnodig rijden met open ramen, ingeschakelde airco, een dakkoffer of bagage, kosten veel extra brandstof. Ook die kunnen een verschil maken van 5 tot 10 procent. Tot slot weten we dat korte ritjes relatief erg onzuinig zijn. Als u die beperkt zult u merken dat uw gemiddelde verbruik een stuk gunstiger wordt. Al met al kan het rijgedrag en het gebruik dat u van de auto maakt, een verschil maken tot wel 30 procent.
In zuinigheidswedstrijden, zoals de EcoTour van de ANWB of De Zuinigste Rijder, blijkt dat de officiële verbruiksgegevens wel gehaald kunnen worden en vaak zelfs ruim overtroffen. Zo’n competitie wordt gereden met normale auto’s, op gewone wegen. Wel natuurlijk met inzet van alle besparende mogelijkheden en met chauffeurs die goed bekend zijn met een zuinige rijstijl.

Wat is “Het Nieuwe Rijden”, en helpt dat echt om brandstof te besparen?

Als u rijdt volgens de efficiënte rijstijl van Het Nieuwe Rijden, bespaart u al gauw 10% brandstof. Kenmerken zijn onder meer: vroeg opschakelen naar een hogere versnelling, gelijkmatig rijden en goed anticiperen. Behalve goed voor het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot, heeft Het Nieuwe Rijden ook positieve effecten op de uitstoot van overige emissies, de verkeersveiligheid, ongevalschades, comfort, ziekteverzuim, het onderhoud van voertuigen, de levensduur van voertuigcomponenten en op geluidhinder. Het antwoord is dus volmondig: ja!
U leest er alles over op www.hetnieuwerijden.nl

Helpt al die moderne brandstofbesparende technologie dan wel?

Zeker weten, want moderne auto’s zijn gemiddeld een stuk zuiniger dan vergelijkbare auto’s van vroeger. Daarbij bieden zij veel meer ruimte, comfort en vooral veiligheid. Dat het daardoor toegenomen gewicht niet terugkomt in een hoger brandstofverbruik, kunnen we toeschrijven aan de snel ontwikkelende brandstofbesparende autotechniek.
Veel ervan in is onder de motorkap ingebouwd, maar ook aan boord is assistentie beschikbaar. Zoals een schakelindicator die aangeeft wanneer u het best van versnelling kunt wisselen en een boordcomputer die aanschouwelijk maakt hoe uw rijstijl het verbruik beïnvloedt. Die hulp vergt wel wat gewenning en komt onder wisselende omstandigheden ook wisselend uit de verf. Een start-stopsysteem (motor schakelt automatisch uit bij stilstand en start weer bij wegrijden), komt natuurlijk vooral tot z’n recht bij een rit met veel stilstaan en optrekken. Dus in de stads- en fileverkeer. Cruise control is juist weer vooral nuttig wanneer u gelijkmatig kunt doorrijden.

Maar er zijn toch nu ook al wel alternatieve bronnen met verbruiksgegevens?

Brandstofverbruik 01Er bestaat maar één officiële Europese verbruikstest. Daarvoor is dus geen alternatief. Maar er zijn wel diverse bronnen waaruit u kunt putten om achter realistische verbruikscijfers te komen.
Natuurlijk kan uw autobedrijf u vertellen in welke brandbreedte het praktijkverbruik zal vallen. En de ANWB heeft in haar EcoTest een flink aantal auto’s beoordeeld op diverse milieuaspecten, waaronder het brandstofverbruik. Dat laatste is ook steevast onderwerp in elk testverslag van autojournalisten. Maar voorzichtigheid met hun testverbruiken is wel op zijn plaats. Want zij geven het gemiddelde verbruik over de gehele testduur weer, waarbij ook acceleratiemetingen en het bepalen van topsnelheid en weggedrag zijn meegenomen. Dat is verre van representatief voor de werkelijkheid. Tot slot zijn er enkele sites waarop het praktijkverbruik van een grote groep auto’s wordt bijgehouden. Een daarvan is ontwikkeld door tankpassenbedrijf Travelcard, waarbij het gaat om zo’n 250.000 zakelijk gereden auto’s. De resultaten daarvan geven wel een indicatie, maar met directe doorvertaling naar het totale wagenpark van 8 miljoen, met vooral particulier gereden auto’s, moeten we voorzichtig zijn.
Geen van die bronnen geeft dus spijkerharde informatie, want daarvoor hangt uw specifieke verbruik te sterk samen met uw rijstijl en de rijomstandigheden die u tegenkomt. Bent u een Nieuwe Rijder, rijdt u doorgaans alleen of met een gezin, veel in de stad en file of juist voornamelijk op snelwegen, vindt u 100 kilometer per uur een mooie snelheid of rijdt u toch meest 120? Die factoren maken dat u met een auto die volgens de Europese test 1 liter op 22 kilometer verbruikt, waarschijnlijk zult uitkomen in de bandbreedte van 1 op 16 tot 1 op 20. Evengoed zal een ‘zuinigheidsfanaat’ u trots vertellen dat hij of zij wel eens 1 op 25 haalt. Wat zeker geen bluf hoeft te zijn, want dan heeft kennelijk alles positief meegespeeld. 

In de praktijk wordt bij verbruik ook wel gesproken van “fabrieksopgave”, waarom geven fabrikanten eigenlijk niet zelf een realistisch praktijkverbruik op?

De officiële cijfers worden in de praktijk ook wel “verbruik volgens fabrieksopgave” genoemd. Eigenlijk is dat niet correct, omdat autofabrikanten er geen enkele invloed op hebben. De automerken vermelden in hun voorlichtingsmateriaal enkel wat het resultaat van de Europese verbruikstest is. Daartoe zijn zij door Europese regels ook verplicht. Zij mogen niet in plaats daarvan eigen verbruiksmetingen vermelden.
Europa ontwikkelde de verbruikstest om een objectieve vergelijking van het brandstofverbruik tussen auto’s mogelijk te maken. Die test is voor heel Europa gelijk en is onderdeel van de goedkeuringsprocedure waarmee auto’s tot de weg worden toegelaten. Europa ziet de test dan ook als een middel om eerlijke concurrentie tussen automerken te waarborgen en eigenlijk niet om er consumenteninformatie uit af te leiden.

Wíl de autobranche eigenlijk wel goede voorlichting geven aan autokopers?

De autobranche hecht sterk aan goede en volledige informatie over alle aspecten van hun producten. Dus zeker ook over het brandstofverbruik. Maar voorlopig kunt u alleen “appels met appels” vergelijken aan de hand van de Europese verbruikstest en het Nederlandse systeem van energielabels. Met dat laatste kunt u de relatieve zuinigheid van de auto in zijn grootteklasse herkennen (dus hoe goed ‘scoort’ een auto ten opzichte van vergelijkbare auto’s).

Wat is de relatie tussen de energielabels, het energie-etiket en de Europese verbruikstest?

In Europa worden diverse methoden gebruikt voor de bepaling van energielabels. Het Nederlandse systeem werkt met een relatieve klassenindeling. Hierbij wordt de CO2-uitstoot (in gram per kilometer) van een auto vergeleken met de gemiddelde CO2-uitstoot van andere net zo grote auto’s. Deze relatieve zuinigheid wordt vervolgens vertaald in energielabels van A tot G. Daarbij staat A staat voor de grootste relatieve zuinigheid in zijn klasse en geeft G aan dat de auto vergelijkenderwijs minder zuinig is.
Het toepasselijke energielabel en de Europese verbruikscijfers worden vermeld in de informatie bij elke auto, bijvoorbeeld in het Brandstofverbruiksboekje en op het energie-etiket dat u in de showroom bij elke auto aantreft.
Uitgebreide informatie over de energielabels kunt u vinden op www.energielabel.nl/auto.

Is het wel terecht dat zuinige auto’s belastingvoordeel krijgen? 

Dat er verschillen kunnen zijn tussen de officiële Europese verbruikscijfers en het werkelijke brandstofverbruik is bekend. Maar dat doet er niet aan af dat auto’s die het zuinigst uit de Europese verbruikstest komen, ook in de praktijk de meest zuinige auto’s zijn. Of en in welke mate de aankoop en het gebruik van die auto’s via de belastingen wordt gestimuleerd, is een politieke keuze.
De Europese landen hebben onderling afgesproken om de autobelasting meer te baseren op CO2-uitstoot. Ook Nederland is dit aan het doen, wat wil zeggen dat in de toekomst steeds meer zal gelden dat zuinige auto´s minder belasting betalen dan onzuinige auto´s. Dit is goed voor het milieu en het helpt Nederland om aan de internationale afspraken over CO2-reductie te voldoen.

Aan welke eisen qua zuinigheid moeten auto´s in Europa in de toekomst voldoen?

Europese aanpak eist dat auto’s vanaf 2012 gemiddeld niet meer dan 130 gram CO2 per kilometer uitstoten. Nog eens 10 gram verlaging per kilometer moet komen van aanvullende maatregelen als zuiniger airco's, energiezuinige banden en het gebruik van biobrandstoffen. In 2020 mag de gemiddelde uitstoot zelfs niet meer zijn dan 95 gr/km.
Bij het terugdringen van de CO2-uitstoot willen autofabrikanten natuurlijk wel het comfort in auto´s behouden en de veiligheid verder vergroten. Daarom is de auto-industrie hard aan de slag met bijvoorbeeld kleinere maar wel krachtige motoren (‘downsizing’) en gewichtsverlaging door lichter construeren met behulp van zeer sterke kunststoffen en nieuwe metalen.
De Europese aanpak van reductie van CO2-uitstoot is door het Europese parlement vastgelegd in Verordening (EG) Nr. 443/2009 . Klik. 

Brochure  milieulabels van alle auto’s voor 2012: Klik.

autoverkopen eu 0811 02

Meer algemeen Dacia autonieuws vind je Hier.

Meer testen, nieuws en foto’s over de Dacia Logan MCV en de Dacia Lodgy vind je Hier.

Meer testen, nieuws en foto’s over de Dacia Sandero (Stepway) vind je Hier.

Meer testen, nieuws en foto’s over de Dacia Duster (SUV) vind je Hier.

Alle prijzen en specificaties en brochures 2011 vind je Hier.

Heel veel tips, trucs, techniek, tunen en pimpen vind je Hier

Alles over vakantie en kamperen met de Dacia vind je Hier.

___________________________________________________________________

Posted: 31 januari 2012 in Diversen
Tags: brandstofverbruik, Dacia, milieulabel

zondag 29 januari 2012

Dacia Lodgy Champion Trophee Andros 2012

Dacia Lodgy Champion Trophee Andros 2012De eerste grote prijs voor de Dacia Lodgy is binnen !

Alain Prost wist in de laatste super spannende races op Super Besse met zijn Dacia Lodgy Glace de titel te pakken voor Benjamin Riviere met de Skoda Fabia en Jean-Philippe Dayraut met de Mini Countryman.

Na vorig jaar vice-kampioen te zijn geweest met de Dacia Duster Ice heeft Alain Prost de fel begeerde titel voor Dacia in de wacht gesleept.

Het is zijn derde titel in totaal op de ijspistes van de Trophee Andros.

De einduitslag:

  coureur auto punten
1 Alain Prost Dacia Lodgy 823
2 Benjamin Riviere Skoda Fabia 818
3 Jean-Philippe Dayraut Mini Countryman 817
4 Olivier Panis Skoda Fabia 784
5 Evens Stievenart Dacia Lodgy 764
10 Nicolas Prost Dacia Lodgy 725

 

Dacia Lodgy Champion Trophee Andros 2012 01

Dacia Lodgy Champion Trophee Andros 2012 03

Dacia Lodgy Champion Trophee Andros 2012 02

Dacia Lodgy Champion Trophee Andros 2012 04

Dacia Lodgy Champion Trophee Andros 2012 06

Dacia Lodgy Champion Trophee Andros 2012 05

Meer algemeen Dacia autonieuws vind je Hier.

Meer testen, nieuws en foto’s over de Dacia Logan MCV en de Dacia Lodgy vind je Hier.

Meer testen, nieuws en foto’s over de Dacia Sandero (Stepway) vind je Hier.

Meer testen, nieuws en foto’s over de Dacia Duster (SUV) vind je Hier.

Alle prijzen en specificaties en brochures 2011 vind je Hier.

Heel veel tips, trucs, techniek, tunen en pimpen vind je Hier

Alles over vakantie en kamperen met de Dacia vind je Hier.

___________________________________________________________________

Posted: 29 januari 2012 in Alles over de Dacia Lodgy
Tags:Alain Prost, dacia lodgy. dacia lodgy glace, Trophée Andros

woensdag 25 januari 2012

Dacia Lodgy in de pers

Scan: John.

Natuurlijk wordt de nieuwe Dacia Lodgy ook besproken in de pers. Zowel in de bladen als op internet.

De toon is zoals altijd bij Dacia zeer divers. Sommige beoordelen de Dacia Lodgy positief, anderen kraken hem volledig af. Wat dat betreft is er in al die jaren dat Dacia in Nederland (België) op de markt is niet zo erg veel veranderd.

Dacia Lodgy 22

Een aantal van die besprekingen op een rij:

Dacia Lodgy 03

Meer algemeen Dacia autonieuws vind je Hier.

Meer testen, nieuws en foto’s over de Dacia Logan MCV en de Dacia Lodgy vind je Hier.

Meer testen, nieuws en foto’s over de Dacia Sandero (Stepway) vind je Hier.

Meer testen, nieuws en foto’s over de Dacia Duster (SUV) vind je Hier.

Alle prijzen en specificaties en brochures 2011 vind je Hier.

Heel veel tips, trucs, techniek, tunen en pimpen vind je Hier

Alles over vakantie en kamperen met de Dacia vind je Hier.

___________________________________________________________________

Posted: 25 januari 2012 in Algemeen Dacianieuws, Alles over de Dacia Lodgy
Tags:Dacia België, Dacia Lodgy, Dacia Nederland, MPV, pers

maandag 23 januari 2012

Uitgebreide fotoreportage Dacia Lodgy

Een paar afbeeldingen, video's en een foto van het interieur hadden wij al, maar nu ook een zeer uitgebreide fotoreportage van een zwarte Dacia Lodgy op winterbanden en (uniek voor Nederland) in de sneeuw.

Dacia Lodgy 21Dacia wordt in 2012 uitgebreid met de Lodgy, een royale MPV die leverbaar wordt als ruime vijf- of zevenzitter.

De Lodgy is trouw aan het karakter van het merk Dacia en biedt evenals de huidige modellen heel veel ruimte in het interieur en een no-nonsens standaarduitrusting, om aan de verwachtingen van de Dacia-klanten te voldoen.
Gezinnen die op zoek zijn naar een veelzijdige auto voor een aantrekkelijke prijs, kunnen binnenkort een nieuwe MPV aanschaffen met drie jaar garantie.
Met zijn ruime afmetingen toont de Lodgy de designkenmerken van Dacia: ruimte, robuustheid en functionaliteit. Het profiel van de auto laat zien dat er veel ruimte is, zelfs voor passagiers op de derde zit rij, evenals een aanzienlijke bagageruimte. En dit alles met een lengte van slechts 4,5 meter.
Zijn naam, Lodgy, van het Engelse ‘lodge’, verwijst direct naar zijn belangrijkste kenmerk: de mogelijkheid om een gezin en al hun bagage mee te nemen.

De Dacia Lodgy wordt gepresenteerd op de Salon van Genève, in maart 2012.

(Klik op de foto voor een vergroting)

Dacia Lodgy 20Dacia Lodgy 15

Dacia Lodgy 11Dacia Lodgy 13

Dacia Lodgy 14Dacia Lodgy 16

Dacia Lodgy 17Dacia Lodgy 18

Dacia Lodgy 10Dacia Lodgy 19

Dacia Lodgy 12

Meer algemeen Dacia autonieuws vind je Hier.

Meer testen, nieuws en foto’s over de Dacia Logan MCV en de Dacia Lodgy vind je Hier.

Meer testen, nieuws en foto’s over de Dacia Sandero (Stepway) vind je Hier.

Meer testen, nieuws en foto’s over de Dacia Duster (SUV) vind je Hier.

Alle prijzen en specificaties en brochures 2011 vind je Hier.

Heel veel tips, trucs, techniek, tunen en pimpen vind je Hier

Alles over vakantie en kamperen met de Dacia vind je Hier.

___________________________________________________________________

Posted: 23 januari 2012 in Alles over de Dacia Lodgy
Tags: Autosalon Genève, Dacia Lodgy, dacia mpv

zondag 22 januari 2012

Trophee Andros – Saint Die Des Vosges

Ook dit weekend waren er races om de Trophee Andros.

De meeste circuits bestaan uit een ijsvloer met daarop een flinke laag sneeuw. Vanwege het weer bestond de baan in Saint Die Des Vosges uit een laag ijs met daarop veel water.

Vermoedelijk vergt dat een heel andere afstelling van auto en banden, want de Dacia Lodgy Glace kwam er dit weekend niet echt aan te pas.

Dacia Lodgy Glace Saint Die Des Vosges  01

Skoda met de Fabia kwam als grote winnaar uit de strijd, met name Benjamin Riviere profiteerde optimaal en klom in de striemende regen op naar de eerste plaats in het algemeen klassement.

De eerste race werd gewonnen door Bertrand Balas met de Mini Countryman, voor Franck Lagorce (Skoda Fabia) en Benjamin Riviere (Skoda Fabia). Alain Prost eindigde uiteindelijk als zesde.

Dacia Lodgy Glace Saint Die Des Vosges  03

De tweede race werd gewonnen door Franck Lagorce voor Benjamin Riviere, Bertrand Balas en Alain Prost.

Algemeen klassement:

  Coureur Auto punten
1 Benjamin Riviere Skoda Fabia 813
2 Alain Prost Dacia Lodgy Glace 813
3 Jean-Philippe Dayraut Mini Countryman 808
4 Olivier Panis Skoda Fabia 784
5 Franck Lagorce Skoda Fabia 762
6 Evens Stievenart Dacia Lodgy Glace 754

 

De race om het kampioenschap blijft ongekend spannend. Pas in de laatste races (volgend weekend) wordt het kampioenschap beslist en daar komen nog meerdere coureurs voor in aanmerking.

Dacia Lodgy Glace Saint Die Des Vosges  02

Dacia Lodgy Glace Saint Die Des Vosges  04

Meer algemeen Dacia autonieuws vind je Hier.

Meer testen, nieuws en foto’s over de Dacia Logan MCV en de Dacia Lodgy vind je Hier.

Meer testen, nieuws en foto’s over de Dacia Sandero (Stepway) vind je Hier.

Meer testen, nieuws en foto’s over de Dacia Duster (SUV) vind je Hier.

Alle prijzen en specificaties en brochures 2011 vind je Hier.

Heel veel tips, trucs, techniek, tunen en pimpen vind je Hier

Alles over vakantie en kamperen met de Dacia vind je Hier.

___________________________________________________________________

Posted: 22 januari 2012 in Alles over de Dacia Lodgy
Tags: Alain Prost, Dacia Lodgy, Trophée Andros

zaterdag 21 januari 2012

Radio/navigatie in Dacia Logan MCV

Foto’s: Wim

Dacia Logan MCV Wim 01Inbouw radio/navigatiesysteem in de Dacia Logan MCV (overigens is dat in alle Daciamodellen mogelijk).

Het systeem is voorzien van radio, navigatie, dvd, mp3, handsfree set mobiele telefoon en achteruitrijcamera.

De GPS ontvanger heeft Wim boven (achter) de klokken geplaatst.

Dacia Logan MCV Wim 07

Vragen en antwoorden over de inbouw van dit systeem:

Bert:  Twee vragen aan Wim: Is dat systeem ook in Nederlandse taal ? Hoe wordt update van navigatie bijgehouden? 

Wim:  Hoi, Ja, ook in het Nederlands (en tig andere talen). Het navigatie systeem is wat je erop zet, standaard zat er bij mij PolNav op, maar dat gebruik ik niet. IGO8 heb ik er nu op zitten en werkt perfect (had dit ook al op mijn mobieltje zitten). TomTom werkt ook wanneer je een versie hebt die onder Windows CE5 draait. De updates moet je hetzelfde erop zetten als op een los navi-toestel. Natuurlijk haal je zo'n update in de winkel, internetstore...er zijn nog meerdere mogelijkheden maar die vindt je vanzelf. Alles zet je via een pc op een SD card, in de radio en rijden maar.

Dacia Logan MCV Wim 06

Ton:  Hallo Wim, Ik denk er ook over om een dergelijk systeem aan te schaffen en twijfel over merk en type. Ik kom naast het door jou aangeschafte systeem nog twee merken tegen in dezelfde prijsklasse, NAVAUDIO en EONON. Ben je nog steeds tevreden met je aankoop? Wat verder voor mij belangrijk is, is of de inbouw moeilijk is. Ik heb vorige week vrijdag onze Dacia Logan MCV (fase 2) opgehaald en daar moet het systeem uiteindelijk inkomen. Met ander woorden is het een kwestie van ISO stekkers inpluggen of moet er met elektronica geknutseld worden? Dan de laatste vraag, hoe werkt de carkit. Ik heb vanuit mijn vorige wagen nog een Parot liggen en vraag me af of de inbouw hiervan nog wel noodzakelijk is (na aanschaf van dit systeem).

Wim:  Hoi Ton, Ik ben nog steeds tevreden over mijn "radio" en heb er nu zo'n 1200 km meegereden (in de auto natuurlijk). De navi werkt perfect (Igo8), ontvangst is prima. vroeger altijd via de telefoon, maar dit is 500x beter. Radio speelt elke kilometer.... -TV kijken doe ik toch het liefs thuis op de bank, het is leuk, maar wanneer je niet veel stilstaat voor mij een overbodige luxe (nice to have..) werkt trouwens goed. DVD speler werkt goed en is leuk voor de kids, ik denk dat ik van de zomer er een tweede TFT "inhang" zeker voor op vakantie. (onder de opberg vak aan het dak). Bluetooth/hands free bellen, werkt bij mij maar half, de ontvangst, bellen, geluid via de boxen werkt prima maar de andere kant verstaat mij niet, de microfoon werkt niet. Ik moet de radio terugsturen en zal dan gemaakt worden, maar nog geen tijd gehad... Achter-uitrij camera, heb ik net gekocht maar nog niet geïnstalleerd, is nog te koud (voor mij). USB aansluiting, geprobeerd met IPod en werkt, maar wordt niet gebruikt, op een DVD staan zoveel mp3'tjes... en ik heb het liefste de radio aan. Aux in, werkt goed, ik gebruik deze ingang om foto's te bekijken wanneer ik ergens ben gaan fotograferen. Groter beeld dan op de camera. De afstandsbediening, ligt in de auto en wordt misschien ooit gebruikt wanneer het grotere scherm erin hangt, nu dus niet. Het inbouwen is niet moeilijk, je de tijd nemen is denk ik het belangrijkste. In principe hoef je helemaal niks anders te doen dan de ISO stekker van de originele radio in de nieuwe te steken (althans bij de mijne). De antenne kabel paste niet, deze heb ik "passend"gemaakt, waarschijnlijk is daar een verloopstekker voor te krijgen. Er zijn twee losse kabels welke aangesloten moeten zijn, eentje voor de handrem, je mag pas DVD kijken en AUX in gebruiken wanneer de auto stilstaat. Ik heb hem aan de massa gelegd en kan dus altijd kijken. De tweede is voor de achteruitrij camera, deze moet ik nog aansluiten. De GPS ontvanger kun je overal neerleggen, ik heb gekozen om deze achter de klokken te plaatsen om zodoende de beste ontvangst te krijgen (staat ook nog ergens in een forum beschreven). De TV antenne ligt in het handschoenen kastje, wanneer deze nodig is leg ik hem op het dashboard, kabel past langs de sluiting van het klepje. Ik ben blij met dit systeem, in eerste instantie ging het mij om een navigatie systeem te hebben, losse kabels op/rond het dashboard vind ik storend dit systeem bied mij wat ik wilde (en meer) de hands free gebruik ik niet veel (werkt nu nog niet) maar straks wel, dat bespaart me misschien een proces verbaal en dus is de radio betaald. ik hoop dat je (en andere) hier iets aan hebt (hebben).

Dacia Logan MCV Wim 03

Arthur:  Ik heb een soortgelijke combinatie. Igo8 (8.3 met nieuwste kaarten). Werkt goed. Nu lijkt het mij wel leuk de pijl te veranderen in een Dacia (in mijn geval een blauwe Sandero) Ben jij al zover? Suggesties?

Wim:  Hoi Arthur, helaas, ik heb het opgegeven om de pijl te veranderen. Niet omdat het niet gaat maar eerder omdat ik er geen tijd voor heb (vrijgemaakt). Wanneer je op google eens igo8 cursor intypt, vindt je veel manieren om dit te veranderen. Het is effe zoeken en veeeeel lezen, maar het gaat wel. Laat maar eens horen of het je gelukt is, misschien kriebelt het mij dan ook weer.

Bert:  Hoi.. een vraag: kan het gelijk met Radio en een navigatie gebruiken ?? afgelopen woensdag ben ik mijn Dacia Sandero ontvangen.. vandaag heb ik dat radio/navigatie/DTV/DVD geïnstalleerd... zozo wat lekker veel werk.. ook de kabel doorgetrokken voor later achteruit camera..

Wim:  Hoi Bert, bij mijn radio gaat dat prima, als je dezelfde hebt als ik moet je de radio aanzetten en op SET drukken en vasthouden voor 2-3 seconden. Je komt dat in een "tweede" menu, selecteer dan de Navi en je kunt ze beide gebruiken menu een blijft dan op de achtergrond. Nadeel: wanneer de navi iets verteld gaat de radio helemaal weg. zet je het geluid van de navi software uit dan niet (maar dan hoor je Miep ook niet meer).

Bert:  Hoi.. Ik heb nog probleem met IGO8. Het werkt niet op mijn navigatie systeem... welke versie heb jij van IGO8?

Wim:  Bert, stuur mij een PB'tje. www.slotracers.nl 

Dacia Logan MCV Wim 04

André:  Beste Macgyver (Wim), Ik heb een Eonon 1025e met Polnav erop, morgen krijg ik de G1310E thuis ook met Polnav erop. Ik zou graag....heeeeeel graag Igo Primo willen draaien op mijn Eonon navigatie. Als jij dat voor me zou willen doen, en het werkt....krijg je van mij 50 euro........ Ik zit er al er nu al vanaf zaterdag mee bezig, ik word er knetter gek van. Dus als je dat zou willen doen, kom ik jou kant op. Het gaat om de Eonon G1301E, daar zou ik het graag op willen hebben. Met besturing mw6.0, en alles wat ik nodig heb op een SD kaartje zetten van 4 gig.....lijkt toch niet zo moeilijk voor jou, maar voor mij....PFFFFFFFFFF.......koppijn en slapeloze nachten (zeggen ze wel eens). Stuur even een bericht van wat je ervan vind.

Wim:  Hoi Andre, als jij de software hebt, moeten we er wel uitkomen. Stuur mij een pb'tje dan bespreken we het onderling.

Dacia Logan MCV Wim 05

Tjeerd: Hallo Wim, welk merk heb je gekocht? ik zelf heb gisteren de Eonon G1306DE gekocht en ga die volgende week inbouwen. Ik ben sinds 4 weken de trotse bezitter van een Dacia Logan 1.6 Sedan van maart 2008.

Herke:  Hallo Tjeerd, Gefeliciteerd met je Dacia Logan Sedan, als je wilt mag je wel foto's sturen van je aankoop (Sedans hebben we niet zoveel). Ook van de inbouw van je Eonon G1306DE natuurlijk.

Tjeerd:  Hallo Herke, leuk welkom, wist niet zeker of een sedan wel thuishoorde op dit forum. ik ga er zeker wat foto's opzetten en het verloop van de diverse werkzaamheden ook uiteraard.

Herke:  Je kan wel reageren op alle artikelen maar een echt forum is dit niet, wel een uitgebreide website (weblog) over Dacia en alles wat daar mee samenhangt. Maar als een mailtje stuurt met je verhaal (en foto's), dan plaatsen we dat graag.

Wim:  Hoi Tjeerd, ten eerste welkom op de Site van Herke en Brigit. Mijn radio heeft geen naam, tja klinkt stom maar er staat niks op.... Een kloon van....Ondanks geen naam werkt hij prima. Wanneer je gaat inbouwen, neem je tijd, forceer niks dan moet het lukken. Ergens op de site staat een link/voorbeeld hoe je de afdekplaat kunt verwijderen. Wanneer de stekker van de antenne niet past, ga naar een autoshop en koop voor een paar cent een verloop stukje, wel zo gemakkelijk...bij mij was dit het geval.

Dacia Logan MCV Wim 02

Meer algemeen Dacia autonieuws vind je Hier.

Meer testen, nieuws en foto’s over de Dacia Logan MCV en de Dacia Lodgy vind je Hier.

Meer testen, nieuws en foto’s over de Dacia Sandero (Stepway) vind je Hier.

Meer testen, nieuws en foto’s over de Dacia Duster (SUV) vind je Hier.

Alle prijzen en specificaties en brochures 2011 vind je Hier.

Heel veel tips, trucs, techniek, tunen en pimpen vind je Hier

Alles over vakantie en kamperen met de Dacia vind je Hier.

vrijdag 20 januari 2012

Binnenin de Dacia Lodgy

Er is inmiddels ook een foto opgedoken van de binnenkant van de Dacia Lodgy en ook daar zijn de nodige wijzigingen toegepast.

Een deel van het dashboard, met name de middenconsole is duidelijk anders van vormgeving en aangepast aan de huidige standaard.

Wat valt op:

  • De 2-din radio (hopelijk met betere speakers)
  • De middenconsole is hoger en beter bereikbaar.
  • De knoppen voor verwarming zijn beter bereikbaar.
  • Boven op het dashboard een kastje voor een optioneel navigatiesysteem.

Dacia Lodgy 09

Deze vormgeving zal vermoedelijk worden toegepast op alle nieuwe modellen in de komende jaren.

De vormgeving bij Dacia is toch weer net even anders als bij de modellen die onder de naam Renault op de markt worden gebracht.

Sandero 2012 06

Meer algemeen Dacia autonieuws vind je Hier.

Meer testen, nieuws en foto’s over de Dacia Logan MCV en de Dacia Lodgy vind je Hier.

Meer testen, nieuws en foto’s over de Dacia Sandero (Stepway) vind je Hier.

Meer testen, nieuws en foto’s over de Dacia Duster (SUV) vind je Hier.

Alle prijzen en specificaties en brochures 2011 vind je Hier.

Heel veel tips, trucs, techniek, tunen en pimpen vind je Hier

Alles over vakantie en kamperen met de Dacia vind je Hier.

___________________________________________________________________

Posted: 20 januari 2012 in Algemeen Dacianieuws, Alles over de Dacia Lodgy
Tags: Dacia Lodgy, dashboard, Renault Sandero

donderdag 19 januari 2012

Review Dacia Logan MCV 1.5 dCi 75

Foto’s: Dick

Ongeveer een jaar na aanschaf heeft mijn Dacia Logan MCV diesel zijn eerste onderhoudsbeurt gehad.

De Dacia Logan MCV heeft 30.000 kilometer in één jaar probleemloos verwerkt.

Dacia Logan MCV Dick 03a

Ook tijdens de onderhoudsbeurt werden geen onregelmatigheden geconstateerd.

De kilometers maak ik vooral in de weekenden als we naar ons vakantiehuis in het midden van Duitsland rijden.

Dacia Logan MCV Dick 01

Tot nu toe bevalt de Dacia Logan MCV ons uitstekend, veel, heel veel ruimte, dus wat je ook verzint, het kan allemaal mee.

De Dacia Logan MCV is comfortabel genoeg, zodat deze ritten naar het midden van Duitsland over honderden kilometers geen straf zijn.

De Dacia MCV (in ieder geval in de dieseluitvoering) is redelijk zuinig, mits je niet al te fanatiek op het gaspedaal gaat staan.

Dacia Logan MCV Dick 02

Sinds enkele maanden maak ik gebruik van de Yamashi tuningkit en dat bevalt prima, duidelijk meer trekkracht en dat scheelt op hellingen in de bergen veel schakelen. Ik moest normaal gesproken onderweg nog een keer tanken, maar met de Yamashi tuningkit rij ik de afstand nu zonder te tanken. De MCV is dus een stuk zuiniger geworden.

Kortom ik ben uitermate tevreden over mijn metalic blauwe Dacia Logan MCV 1.5 dCi 75.

Dacia Logan MCV Dick 04

Wil je ook je verhaal over je Dacia op De Dacia Site van Nederland ? Stuur het dan inclusief foto’s naar:

mcvjournaal email

Meer algemeen Dacia autonieuws vind je Hier.

Meer testen, nieuws en foto’s over de Dacia Logan MCV en de Dacia Lodgy vind je Hier.

Meer testen, nieuws en foto’s over de Dacia Sandero (Stepway) vind je Hier.

Meer testen, nieuws en foto’s over de Dacia Duster (SUV) vind je Hier.

Alle prijzen en specificaties en brochures 2011 vind je Hier.

Heel veel tips, trucs, techniek, tunen en pimpen vind je Hier

Alles over vakantie en kamperen met de Dacia vind je Hier.

___________________________________________________________________

Posted: 19 januari 2012 in Alles over de Dacia Logan MCV
Tags:1.5 dCi, dacia logan mcv, onderhoud, review, Yamashi

dinsdag 17 januari 2012

Europese autoverkopen 2011

Hoewel de Europese automarkt iets kromp, viel de schade uiteindelijk mee, de daling bedraagt minder als 2%.

In totaal werden er in 2011 in Europa 13.111.209 auto’s verkocht.

Van de grote automarkten in Europa groeide alleen in Duitsland de autoverkopen met +9%. Alle andere grote automarkten boekten verlies, Spanje –19%, Italië en het Verenigd Koninkrijk –11% en Frankrijk –2%.

Dacia op transport 01

Landen

Van de kleinere automarkten deden in 2011 vooral Letland +78%, Estland +74% en Litouwen +64% het heel goed, ook Nederland doet het heel aardig met groei van +15%.

Minder goed doen Griekenland en Portugal het met –31%.

Dacia Sandero Stepway 01

Merken

Volkswagen is verreweg het populairste merk in Europa en groeide in 2011 opnieuw met 7,5%, ook BMW doet het goed met een groei van 7,6%. Peugeot en Renault verkochten zo’n 9% minder auto’s als in 2010.

De andere stijgers zijn Nissan +13,5%, Volvo +11,2%, Hyundai +10,4% en Suzuki +10%.

Minder voor de wind ging het in 2011 Mazda –25,5%, Honda –20,1% en Fiat –12,1%.

 

Dacia Logo en modellenDacia

Voor het eerst sinds jaren boekt ook Dacia over 2011 een negatief resultaat –5%.

De spectaculaire verkopen van de Dacia Duster maakt echter veel goed, in totaal zijn er in 2011 161.000 Dacia Dusters verkocht en dat is maar liefst 47% van de totale productie.

In totaal zijn er in 2011 343.000 Dacia’s verkocht iets minder als in het topjaar 2010.

Omzetten per land:

Frankrijk 94.000 Spanje 16.000
Duitsland 44.000 België 15.000
Italië 27.000 Polen 7.000
Turkije 21.000 Zwitserland 6.000
Algerije 19.000 Oostenrijk 6.000

In Nederland zijn er in 2011 slechts 4.628 Dacia’s verkocht.

Dacia Duster in actie 08

Meer algemeen Dacia autonieuws vind je Hier.

Meer testen, nieuws en foto’s over de Dacia Logan MCV en de Dacia Lodgy vind je Hier.

Meer testen, nieuws en foto’s over de Dacia Sandero (Stepway) vind je Hier.

Meer testen, nieuws en foto’s over de Dacia Duster (SUV) vind je Hier.

Alle prijzen en specificaties en brochures 2011 vind je Hier.

Heel veel tips, trucs, techniek, tunen en pimpen vind je Hier

Alles over vakantie en kamperen met de Dacia vind je Hier.

maandag 16 januari 2012

Ruitensproeier Dacia - Meer Powerrrrr....

(Foto's: Wim)

Bij (vooral) de Dacia Logan MCV duurt het nogal lang voor je water krijgt op de sproeier voor de achterruit.

Dit is simpel op te lossen door een terugslagventiel te plaatsen.

Voor het werk en de kosten hoef je het niet te laten.

Het ventiel kost ongeveer 5 euro (bestelnummer 77-00-826-561) en is verkrijgbaar bij iedere Renault dealer.

Het inbouwen duurt nog geen 5 minuten.

Natuurlijk is deze inbouw ook geschikt voor de Dacia Duster en de Dacia Sandero (Stepway).

Ruitensproeier Dacia 01

Ruitensproeier Dacia 02

Ruitensproeier Dacia 03

Ruitensproeier Dacia 04

Ruitensproeier Dacia 05

Meer algemeen Dacia autonieuws vind je Hier.

Meer testen, nieuws en foto’s over de Dacia Logan MCV en de Dacia Lodgy vind je Hier.

Meer testen, nieuws en foto’s over de Dacia Sandero (Stepway) vind je Hier.

Meer testen, nieuws en foto’s over de Dacia Duster (SUV) vind je Hier.

Alle prijzen en specificaties en brochures 2011 vind je Hier.

Heel veel tips, trucs, techniek, tunen en pimpen vind je Hier

Alles over vakantie en kamperen met de Dacia vind je Hier.